اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۱۳۳۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۰۱۲۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۶۱۱۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۰۵۶۶۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸
آدرس فروشگاه مرکزی:تهران،خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ باقریان٬طبقه همکف٬فروشگاه نمونه فردآب٬پلاک۹

فکس
٣٣٩٤٧١٥٨ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۴۵۳۳۴۹ ۰۰۹۸
۹۱۲۱۳۴۵۹۴۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران،خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ باقریان٬طبقه همکف٬فروشگاه نمونه فردآب٬پلاک9 کد پستی:۱۱۱۴۸۲۳۶۷۵

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • تهران،خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ باقریان٬طبقه همکف٬فروشگاه نمونه فردآب٬پلاک9 کد پستی:۱۱۱۴۸۲۳۶۷۵

  • :
  • ۳۳۹۱۳۳۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۰۱۲۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۶۶۱۱۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۶۰۵۶۶۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • آدرس فروشگاه مرکزی:تهران،خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ باقریان٬طبقه همکف٬فروشگاه نمونه فردآب٬پلاک۹

  • :
  • ٣٣٩٤٧١٥٨ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای مهدی صالحی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۱۳۳۹۹
 ۰۰۹۸ ۲۱ ٣٣٩٤٧١٥٨
 

آدرس

دفتر نمایندگی/شعبه کارخانه

مشخصات

  • :
  • کارخانه
  • آدرس:
  • کیلومتر ۴۵ جاده خاوران،بعد از پلیس راه شریف آباد،شهرک صنعتی پایتخت(علی‌ آباد)،بلوار کاج، نبش لاله ۹،صندوق پستی ۴۵۶.

  • :
  • ۴۵۷۲۱۹۳ ۲۳۳ ۰۰۹۸
  • :
  • ۴۵۷۲۱۹۴ ۲۳۳ ۰۰۹۸
  • :
  • ۴۵۷۲۱۹۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۶۰۵۶۶۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ٣٣٩٤٧١٥٨ ۲۱ ۰۰۹۸

  آدرس